Kozmetické línie

Košík
Počet:
0 ks
Cena:
0.00 €
Vyhľadávanie

Prepočet meny

Pre zobrazenie ceny v českých korunách alebo v eurách, prosím kliknite na jednu z ponúkaných možností:


Nájdete nás aj na Facebooku


Obchodné podmienky

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je ECONICA s.r.o., Francisciho 1621/3, 960 01 Zvolen
 2. Predávajúcim je ECONICA s.r.o., Francisciho 1621/3, 960 01 Zvolen.
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.aslacosmetics.sk je ECONICA s.r.o., Francisciho 1621/3, 960 01 Zvolen.
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
 9. Všetky objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. V prípade, že Vám nebude fungovať on-line objednávka, môžete ju uskutočniť aj prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu: aslacosmetics@aslacosmetics.sk.

10.  Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. ( Po uplynutí 12 hodinovej dobe začíname objednávku vybavovať).Stornovanie objednávky Vás žiadame zaslať na našu e-mailovú adresu: aslacosmetics@aslacosmetics.sk– nezabudnite uviesť číslo objednávky!!!

 

Článok II.

Dodacie podmienky

 1. Tovar, ktorý je ihneď k odberu, posielame hneď – najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky (platí pri zasielaní tovaru na dobierku). Ak ste si vybrali platbu vopred, tovar zasielam až po pripísaní sumy na účet. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše odsúhlasenie.
 2. Objednaný tovar bude zasielaný a dopravovaný prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. (formou listu/balíka).
 3. V prípade, že si zákazník z akéhokoľvek dôvodu zásielku na pošte neprevezme a o tovar bude mať naďalej záujem, zásielka mu bude opätovne zaslaná iba po uhradení celkovej sumy na náš účet vopred, teda pred zaslaním tovaru zákazníkovi.
 4. Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení zásielky na pošte nebolo doručené do 3 dní po obdržaní nášho emailu o expedícii, kontaktujte prosím nás a aj svoju dodaciu poštu. O podacie číslo Vašej zásielky nás môžete požiadať e-mailom na adrese aslacosmetics@aslacosmetics.sk
 5. Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške. Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad - faktúru -  ktorá slúži zároveň ako záručný list.
 6. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné a balné účtujeme:

 

 1. pri doprave Slovenskou poštou na dobierku (s doručením na Slovensko) s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,96 €- platí sa priamo Slovenskej pošte.
 2. pri doprave kuriérskou spoločnosťou  (s doručením na Slovensko) s doručením do 1-2 dní po expedícii z nášho skladu- 5,40€.

 

 1. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 2. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.
 3. Pri nákupe nad 60€ doprava zdarma Slovenskou poštou a.s.

10.  Pri nákupe nad 150€ doprava zdarma kuriérskou spoločnosťou.

11.  Osobný odber Zvolen zdarma, 960 01 Zvolen.

12.  Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné a balné účtujeme:

 

 1.  
  1. pri doprave do 1kg Slovenskou poštou na dobierku (s doručením ČR)– 300CZK- platí sa priamo prepravcovi.
  2. Balík na dobierku nad 1kg:cena podľa platných aktuálnych cien Slovenskej pošty, a.s. bude poslaná mailom zákazníkovi

 

Článok III.

Platobné podmienky

Všetky ceny uvedené na stránke internetového obchodu www.aslacosmetics.sk sú konečné a  platné v čase objednania tovaru.  Nie sme platcami DPH. V cenách nie sú zahrnuté náklady na dopravu.

V súčasnej dobe môžete v našom internetovom obchode www.aslacosmetics.sk platiť dobierkou alebo vopred na účet.

 1. pri platbe vopred na účet: po odoslaní objednávky Vám bude na uvedený mail zaslané potvrdenie o prijatí objednávky. Následne Vám, pošleme podklady na úhradu na základe vystavenej faktúry +variabilný symbol (slúži pre identifikovanie a správne priradenie platby). Tovar Vám bude odoslaný hneď po prijatí platby na náš účet, ak tovar na sklade nebude a bude očakávaný budeme vás informovať.
 2. pri platbe na dobierku pri preberaní zásielky, zaplatíte za tovar pri prevzatí na pošte. Tovar si môžete na Vašej pošte vyzdvihnúť do 7 dní odo dňa, kedy Vám do Vašej schránky bolo doručené oznámenie o uložení zásielky.

Stáva sa, že zákazníci nedostanú oznámenie o uložení zásielky na pošte. Naša firma nenesie žiadne následky za neoznámenie pošty. Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení zásielky na pošte nebolo doručené do 3 dní po obdržaní nášho emailu o expedícii, kontaktujte prosím nás a aj svoju dodaciu poštu. O podacie číslo Vašej zásielky nás môžete požiadať e-mailom na adrese: aslacosmetics@aslacosmetics.sk

Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným doručením v plnej výške. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, má predávajúci právo predať tovar druhému záujemcovi.

 

Článok IV.

Neprevzatie dobierky

Stáva sa, že pošta nedoručí oznámenie o uložení zásielky na pošte. Preto hneď po expedícii tovaru zasielame info na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v objednávke o odoslaní tovaru. Ak do 3 dní zásielku nedostanete, informujte sa na Vašej pošte s podacím číslom zásielky (podacie číslo Vám po vyžiadaní zašleme).

Ak z akéhokoľvek dôvodu nemôžete zásielku prebrať, poprosíme Vás kontaktovať nás mailom alebo telefonicky a oznámiť nám túto skutočnosť.

V prípade, ak si zákazník objedná tovar na dobierku a dobierku neprevezme, ďalšie jeho objednávky budú vybavované iba s platbou vopred na účet!!!

 

 

Článok V.

Výmena tovaru

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. ,
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

  Článok VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. ...... (doplniť na základe žiadosti o registráciu e-shopu o osobné údaje, ktoré reálne získavate)
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

 

Článok VIII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok IX.

Alternatívne riešenia sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na aslacosmetics@aslacosmetics.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 1. Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
 2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 4. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 5. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky, ktoré nájdete v sekcii Reklamačný poriadok
 6. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.02.2020.

 

ECONICA sr.o.

Francisciho 1621/3

960 01 Zvolen